www.nhft.net > 石壕吏

石壕吏

1808563528 原文: 暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。 吏呼一何怒!妇啼一何苦!听妇前致词:三男邺城戍。 一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣! 室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。 老妪力虽衰,...

石壕吏》是唐代诗人杜甫著名的“三吏三别”之一,这首五言古诗,通过作者亲眼所见的石壕吏乘夜捉人的故事,揭露封建统治者的残暴,反映了唐代“安史之乱”引起的战争给广大人民带来的深重灾难,表达了诗人对劳动人民的深切同情。

shí háo lì 石壕吏 táng · dù fǔ 唐· 杜 甫 mù tóu shí háo cūn ,yǒu lì yè zhuō rén 。 暮 投石壕村,有吏 夜捉人。 lǎo wēng yú qiáng zǒu ,lǎo fù chū mén kàn 。 老 翁逾 墙走,老妇 出门看。 lì hū yī hé nù ,fù tí yī hé kǔ ! 吏 呼 ...

一、写作背景 公元758年,为平息安(安禄山)史(史思明)之乱,郭子仪、李光弼等九位节度使,率兵20万围攻安庆绪(安禄山的儿子)所占的邺郡(今河南安阳),胜利在望。但在第二年春天,由于史思明派来援军,加上唐军内部矛盾重重,形势发生逆...

望岳 岱宗 / 夫如何, 齐鲁 / 青未了。 造化 / 钟神秀, 阴阳 / 割昏晓。 荡胸 / 生曾云, 决眦 / 入归鸟。 会当 / 凌绝顶, 一览 / 众/山校 春望 国破 / 山河在, 城春 / 草木深。 感时 / 花溅泪, 恨别 / 鸟惊心。 烽火 / 连三月, 家书 / 抵...

《石壕吏》原文 暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。 史呼一何怒! 妇啼一何苦! 听妇前致词:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣! 室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。老妪力虽衰.请从吏...

石壕吏改写 秋色如天,黄沙弥漫。西风凄厉,犹如鬼哭,那苍黄的夕阳就那么一点一点地跌落下去。我无精打采地骑在 那匹瘦马上,寻找落脚地。那西方的天似乎被撕开了一个口子,黑幕正渐渐吞噬着大地。正当我一筹莫展时,前方出现了一个小村子,可...

《石壕吏》 暮投石壕(háo)村,有吏(lì)夜捉人。 老翁逾(yú)墙走,老妇出门看。 吏呼一何怒!妇啼(tí)一何苦! 听妇前致词:“三男邺(yè)城戍(shù)。 一男附书至,二男新战死。 存者且偷生,死者长已(yǐ)矣(yǐ)! 室中更(gèng)...

石壕吏扩写 风,呼呼地刮着。我打了个寒战,如果仍然见不到一个房子,我今天就得睡在外面了。 还好,前面总算出现了一个村庄,村口旁边的石碑早已经破烂不堪了。只依稀见得,上面写着“ 石壕村”这三个字。 我挨家挨户地敲着门:“有人吗?”没有人...

体现了作者讨厌战争,残酷的战争破坏了家庭。揭示当时社会的混乱不堪和官吏的肆无忌惮。突出了作者对于社会混乱的不满,但有求助无缘,从中表达了作者对于普通百姓的深切感慨和对老妇人一家的同情。

网站地图

All rights reserved Powered by www.nhft.net

copyright ©right 2010-2021。
www.nhft.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com