www.nhft.net > 卜算子·咏梅 陆游拼音版

卜算子·咏梅 陆游拼音版

bǔ sùan zi yǒng méi 卜 算 子 · 咏 梅 yì wài duàn qiáo biān jì mò kāi wú zhǔ 驿 外 断 桥 边, 寂 寞 开 无 主。 yǐ shì huáng hūn dú zì chóu gèng zhuó fēng hé yǔ 已 是 黄 昏 独 自 愁, 更 著 风 和 雨。 wú yì kǔ zhēng chūn yī rèn q...

卜 算 子 · 咏 梅 yì wài duàn qiáo biān jì mò kāi wú zhǔ 驿 外 断 桥 边, 寂 寞 开 无 主。 yǐ shì huáng hūn dú zì chóu gèng zhuó fēng hé yǔ 已 是 黄 昏 独 自 愁, 更 著 风 和 雨。 wú yì kǔ zhēng chūn yī rèn qún fāng dù 无 意 苦 ...

卜算子 咏梅 驿(yi四声)外断桥边,寂寞开无主。 已是黄昏独自愁,更著风和雨。 无意苦争春,一任群芳妒(du四声) 。 零落成泥碾(nian三声)作尘,只有香如故。 著(zhuó):同“着”,这里是遭受的意思。更著:更加受到。 驿亭之外,靠近断桥的旁...

bǔ sùan zi yǒng méi 《卜 算 子 · 咏 梅》 yì wài duàn qiáo biān jì mò kāi wú zhǔ 驿 外 断 桥 边, 寂 寞 开 无 主。yǐ shì huáng hūn dú zì chóu gèng zhuó fēng hé yǔ 已 是 黄 昏 独 自 愁, 更 著 风 和 雨。wú yì kǔ zhēng chūn yī rèn...

《卜算子·咏梅》 陆游 驿外/断桥边,寂寞/开无主。 已是/黄昏/独自愁,更著/风和雨。 无意/苦争春,一任/群芳妒。 零落/成泥/辗作尘,只有/香如故。

陆游作品《卜算子·咏梅》原文: 《卜算子·咏梅》 (宋)陆游 驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。 注释: ①卜(bǔ)算子·咏梅:选自吴氏双照楼影宋本《渭南词》卷二。“...

《卜算子·咏梅》 宋代:陆游 驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。 无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。 译文: 驿站之外的断桥边,梅花孤单寂寞地绽开了花,无人过问。暮色降临,梅花无依无靠,已经够愁苦...

译文: 寂寞无主的幽梅,在驿馆外断桥边开放。已是日落黄昏,她正独自忧愁感伤,一阵阵凄风苦雨,又不停地敲打在她身上。 她完全不想占领春芳,听任百花群艳心怀妒忌将她中伤。纵然她片片凋落在地,粉身碎骨碾作尘泥,清芬却永留世上。 拓展资料...

卜算子·咏梅 陆游(南宋) 驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。 无意苦争春,一任群芳妒。 零落成泥碾作尘,只有香如故。 译文 驿站之外的断桥边,梅花自开自落,无人理睬。暮色降临,梅花无依无靠,已经够愁苦了,却又遭到了...

1、释义 驿站外断桥旁。梅花寂寞地开放、孤孤单单。无人来欣赏。 黄昏里独处已够愁苦.又遭到风吹雨打而飘落四方。 它花开在百花之首.却无心同百花争享春光,只任凭百花去总妒。 即使花片飘落被碾作尘泥,也依然有永久的芬芳留在人间。 2、全诗...

网站地图

All rights reserved Powered by www.nhft.net

copyright ©right 2010-2021。
www.nhft.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com